Proje Hakkında

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak "Sürdürülebilir Şehirler Projeleri" kapsamında Dünya Bankası finansmanlı ve İller Bankası koordinatörlüğü ile yapımı başlamış durumda olan "FETHİYE İLÇESİ HİSARÖNÜ-OVACIK MAHALELLERİ KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ", Dünya Bankası Danışmanlık İşi Kapsamında Müşavir Firma tarafından projelerin yeniden değerlendirilmesi ve kontrolü kapsamında söz konusu projeler revize edilmiştir. Bu doğrultuda “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu” gerçekleştirilmiş olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri revize edilmiştir. Fethiye – Hisarönü – Ovacık Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör Hattı ÇSYP raporunun MUS – W5 Hisarönü Ovacık Kanalizasyon Şebekesi paketi kapsamında Müşavir firma tarafından Sözleşme Özel Şartları Madde 41.2 (c) gereği yapılan ileri değerlendirme sonucunda ortaya çıkan; onaylı ÇSYP içerisinde yapılması planlanan 2 terfi merkezinin projeden çıkarılması, üç adet yeni terfi merkezinin ve bu terfi merkezlerine bağlı yeni kollektör hatlarının eklenmesi ve mevcut kollektör hattının bir bölümünün güzergahının değiştirilmesi nedeniyle hazırlanmıştır. Müşavir yeniden yaptığı değerlendirme neticesinde; teknik açıdan daha önce planlanan 2 terfi merkezinin yapılmasına gerek bulunmayıp söz konusu atıksuların cazibe ile ve alanda mevcut TM4 terfi merkezi kullanılarak taşınabileceğini, projeye eklenen kanalizasyon hatları nedeniyle 3 adet yeni terfi merkezi ihtiyacı oluştuğunu tespit etmiş ve yeni terfi merkezleri için seçilen yerlerin gerekli kullanım izinleri alınmıştır. (Ek-4) Ayrıca TM3 Terfi merkezine bağlı kollektör hattı orman içinden geçtiğinden doğal yapıyı bozma ihtimali, topoğrafik yapının bozuk olmasından dolayı kazı işlemlerinde yaşanabilecek zorluklar ve hat güzergâhının arkeolojik sit alanından geçmesinden dolayı projede değişikliğe gidilmiş, büyükşehir belediyesi yol ağı kullanılarak kollektör hattı revize edilmiştir. Revize ÇSYP’ nın hazırlanmasındaki temel ilke, Dünya Bankası’nın Çevresel Değerlendirme ile ilgili iletişim Politikası (O.P. 4.01) ve “İller Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında; inşa edilecek kanalizasyon hatları ve terfi merkezlerinin imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri değerlendirmek ve paydaşları proje değişikliğinden haberdar etmektir. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de göz önünde bulundurularak, Görüş ve Önerileriniz için; 27.11.2020 tarihine kadar 0 252 441 48 48 numaralı telefona ya da 0 530 257 11 05 Whatsapp hattına, ya da https://www.muski.gov.tr/surdurulebilirsehirlerprojeleri.aspx#sikayetveoneri online formuna, ya da sehirprojeleri@muski.gov.tr e-mail adresine sunabilirsiniz.

Projenin Potansiyel Sosyal Etkileri
Çed Belgesi
Çed Belgesi Bulunmamaktadır
Çsed Nihai Raporu
Environmental And Social Impact Assessment Report
Proje Genel Yerleşim Planı
Uydu Görüntüsü
SADELEŞTİRİLMİŞ ARAZİ EDİNİM EYLEM PLANI (SAEP)
ABBREVIATED LAND ACQUISITION PLAN(ALAP)