Karar No Konu
18 Gündem Maddelerinin Kabulü
19 2017 yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
20 2017 yılı Yatırım Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
21 2017 yılı ile izleyen iki yılın Gelir ve Gider Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
22 İlimiz Milas ilçesi Hacıahmetler mahallesinde 207,41m2 yüzölçümlü “Çeşme havuz fırın avlusu” nitelikli 113 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 139,31m2 büyüklüğündeki kısmının MBB Başkanlığına 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsisinin yapılması
23 İlimiz, Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesinde, 6 pafta 886 parsel numaralı 2.468,00m² yüzölçümlü, avlulu okul ve bahçesi vasıflı, ½ hissesi Genel Müdürlüğümüze ait taşınmazın su deposu dışında kalan, 1.440,00m² lik kısmının ½ hissemiz oranında MBB Başkanlığına 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsisinin yapılması
24 İlimiz Milas İlçesi, Güllük Mahallesi 280 ada, 16 parsel numaralı (eski 400 parsel) arsa vasfındaki 48,17m2 yüzölçümlü taşınmazın MBB Başkanlığına devredilmesi
25 İlimiz Milas İlçesi, İçme Mahallesi, 115 ada, 89 parsel numaralı (eski 488 parsel) kuyu ve arsası vasfındaki 242,88m2 yüzölçümlü taşınmazın MBB Başkanlığına devredilmesi
26 MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27 Norm Kadro Değişikliği yapılması
28 MUSKİ Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
29 Geçici işçi vizesi(Hakan ŞENOL)
30 Geçici işçi çalıştırılması
31 İki Asil İki Yedek Denetçilerin seçimi
32 Denetçi ücretleri
33 15 Genel Kurul üyesinin izinli sayılmaları