Abonelik İçin gerekli evraklar

Binanızın yapım tarihi 31/12/2021 tarihi öncesi ise;

1-İlgili İlçe Belediyesinden taşınmazın ilgili bağımsız bölümünün 31/12/2021 tarihi öncesi yapıldığını bildiren yazı
2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşmelerinden birinin sureti
3-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
4-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
5-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise )

Binanızın yapım tarihi 01.07.2022 tarihinden önce ise;( Geçici Mesken Aboneliği )

1- İlgili İlçe Belediyesinden binanın inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge
2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşme sureti
3-Yapı Ruhsatı
4-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
5-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
6-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise )

Yapı tarihi 01.07.2022’den sonra olan binalarda;

1-Yapı İskan Belgesi ( İlgili Belediyesi’nden alınan )
2-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
3-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
4-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise )
5-Lojman ise Lojman tahsis belgesi Fotokopisi
Abonelik Şirket Adına yapılacak ise ;İmza sirküleri ,Yetki Belgesi , Oda-Sicil Kaydı ve Şirket Kaşesi gerekmektedir.
Abonelik Dernek Adına Yapılacak ise ; Dernek Karar Defteri , Dernek Kaşesi ; Yetki Belgesi , Noter onaylı Vekaletname gerekmektedir.

Binanızın yapım tarihi 31/12/2021 tarihi öncesi ise ;

1-İlgili İlçe Belediyesinden taşınmazın ilgili bağımsız bölümünün 31/12/2021 tarihi öncesi yapıldığını bildiren yazı
2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşme sureti
3-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
4-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
5-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)

Binanızın yapım tarihi 01.07.2022 tarihinden önce ise; ;

1- İlgili İlçe Belediyesinden binanın inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge
2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşme sureti
3-Yapı Ruhsatı
4-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
5-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
6-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise )

Yapı tarihi 01.07.2022’den sonra olan binalarda;

1- İlgili İlçe Belediyesinden binanın inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge
1-Yapı İskan Belgesi ( İlgili Belediyesi’nden alınan )
2-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
3-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
4-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise

1-İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
2-TC kimlik Numarası veya Noter Onaylı Vekaletname
1-TC kimlik Numarası veya Noter Onaylı Vekaletname
2-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
3-Yapı İskan Belgesi Fotokopisi

Mevcut su aboneliği bulunan bir konut yada işyerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda Abone Yenileme İşlemi yapılır. Bu işlem , İlk tesis abonelik işlemine göre çok daha kısa süreli bir işlemdir.

1-TC kimlik Numarası veya Noter Onaylı Vekaletname
2-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)

Bir sayaçtan birden fazla hanenin su kullandığı yerlerde bir yada birkaç yer için ayrı abonelik oluşturma işlemidir

1-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
2-Apartman yönetiminin oy çokluğuyla alınmış kararın onaylı fotokopisi
3-İşyerleri için vergi numarası
4-Şirketler için imza sirküleri ve yetki belgesi
5-Şantiye suyu aboneliğinden bireysel aboneliğe geçişlerde yapı iskan belgesi
6-Zorunlu Deprem Sigortası ( DASK )

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması yada büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir.Sayacın son endeksi alınıp borcu ödendikten sonra aboneliği kapatılır.

1-İlgili belediyeden alınacak yıkım belgesi ve tapu örneği

Aboneliği bulunan konut yada iş yerinin uzun süre kullanılmayacak olması durumunda abonenin isteğine bağlı olarak geçici kapama işlemi yapılabilir.Geçici kapama işlemi yapılan bir konut veya iş yeri kullanılacak olması durumunda tekrar açma işlemi yapılabilir.

1-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
2-Sayacın son endeksi