Proje Hakkında

Mevcut durumda, herhangi bir arıtma tesisine sahip olmayan Turgutreis bölgesinin tamamında değil, sadece belli başlı kısımlarındaki evsel nitelikli atıksular, 37 yıllık olan ve kullanım ömrünü tamamlamış mevcut kanalizasyon sistemiyle Bodrum Körfezi’nden direk olarak derin deniz deşarjı ile uzaklaştırılmaktadır. Mevcut kolektör hattının bağlı olduğu Turgutreis ve Dereköy yerleşimlerinden atıksular toplanarak Turgutreis Marinası’ nın yakınında yer alan TM1’e getirilmektedir. TM1’de toplanan atıksular Hacı Sabancı Anadolu Lisesi yanında yer alan TM2’ye basılarak, TM2’den derin deşarj haznesine alınmaktadır. Burada toplanan atıksu derin deniz deşarjı ile alıcı ortama verilmektedir.

Kanalizasyon hattı ve terfi istasyonlarının mekanik ve işletim ömrünü tamamlamış olması, yazlık nüfus yoğunluğuna göre sisteme kapasitenin üzerinde bir atıksu girdisi olması sonucu işletmesel sıkıntılar yaşanması sebebiyle ve Turgutreis bölgesinin tüm atıksularının toplanarak yeni yapılacak olan “Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” ne yönlendirilmesini için bölgesel proje yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bölgenin turizm alanı olması nedeni ile yazlık ve kışlık nüfus değişkenliği oldukça fazladır. Gerek yaz nüfusunun fazla olması gerekse bölgenin turizm potansiyeli dikkate alındığında, çağın gerekliliğine ve çevresel şartlara uygun kanalizasyon şebekesi, terfi istasyonları ve ileri teknolojide yeni bir atık su arıtma tesisi yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

En az 35 yıllık ömürde ve 325.663 kişiye hizmet edebilecek kapasitede olan “Bodrum İlçesinin Kanalizasyon Şebekesi Kesin Projesi” hazırlanmıştır.

Toplam proje alanı Turgutreis, Gümüşlük, Peksimet, Dereköy, İslamhaneleri, Bahçelievler, Akçaalan, Karabağ, Akyarlar Mahallelerini kapsamaktadır.

Projemiz 1. Etabında, Dünya Bankası’ ndan alınan kredi ile yaklaşık 100 km şebeke yapılacak olup, 2. Etap dahil proje tasarımı toplam şebeke uzunluğu 330 km’ dir. 1. Etabında yapılacak olan imalatlar, ilk aşamada Dünya Bankası’ ndan alınan kredi miktarına ve nüfus yoğunluğuna göre imalatın yapısal anlamda mümkün olduğu bölgeler öncelik olmak üzere müşavir tarafından belirlenecektir.

“Bodrum İlçesinin Kanalizasyon Şebekesi Kesin Projesi” nin tamamlanması, devreye alınması ve atıksuların Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ nde arıtılması ile Bodrum Körfezi’ nin korunması ve mavi bayraklı kıyıların sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Projenin İlbank A.Ş. ve Dünya Bankası ilgili birimleri tarafından değerlendirilmesi ve onaylanmasına müteakip, projelendirme ve yapım işleri İhale süreçleri yürütülecektir.

Projenin Potansiyel Sosyal Etkileri
  1. Projenin Dünya bankası tarafından finanse edilmesi, öz kaynaklarımızın Bodrum İlçesi adına planlanacak diğer hizmetler bünyesinde kullanılmasına imkân verecektir.
  2. Arıtma tesisi ile birlikte kanalizasyon hattının da yapılması sonrası İlçe güçlü bir altyapıya sahip olması sayesinde, bölgedeki fosseptiklerden kaynaklı koku problemi çözülecek ve vidanjör masrafları ortadan kalkacaktır.
  3. Paket arıtma ihtiyacı ve çamur problemi azalacaktır.
  4. Proje ile su kaynakları korunacak olup, kontrolsüz deşarjın önüne geçilecek ve bölgede oluşacak atıksular için yeterli arıtım kapasitesi sağlanacaktır.
  5. Doğal çevrenin ve denizlerin korunması sonucunda Turizm Sektörüne ciddi olumlu etkiler sağlayacaktır.
  6. Yeraltı su kaynakları başta olmak üzere, doğal su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilecektir.
  7. Bölgeden istihdam olmasına dikkat edilerek, vasıfsız işçiler için inşaat döneminde kısa dönemli istihdam, vasıflı işçiler için orta/uzun dönem istihdam sağlanacaktır.
  8. Faaliyetin inşaat aşamasında çalışan personelin gerekli tüm sosyal, altyapı ihtiyaçları bölgeden karşılanacak olup, bölge halkı inşaat dönemi boyunca çalışan personel ihtiyaçları doğrultusunda gelir elde edebilecektir.
  9. Kanalizasyon sistemi sayesinde, toplum sağlığının sürdürülebilirliği, patojenik hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesine ve azalmasına büyük katkı sağlanacaktır. 
  10. Kanalizasyon sisteminin olması sayesinde vidanjör ile atıksu taşımacılığının yarattığı koku, gürültü ve özellikle dar sokaklarda trafikte aksamalar, geçişlerin kapanması gibi olumsuz etkiler ortadan kalkacaktır.
Proje Genel Yerleşim Planı
Uydu Görüntüsü
SADELEŞTİRİLMİŞ ARAZİ EDİNİM EYLEM PLANI (SAEP)
ABBREVIATED LAND ACQUISITION PLAN(ALAP)