Proje Hakkında

Mevcut durumda, herhangi bir kentsel atıksu arıtma tesisine sahip olmayan Turgutreis bölgesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, Bodrum Körfezi’nden derin deniz deşarjı ile uzaklaştırılmaktadır.

Bölgenin turizm alanı olması nedeni ile yazlık ve kışlık nüfus değişkenliği oldukça fazladır. Gerek yaz nüfusunun fazla olması gerekse bölgenin turizm potansiyeli dikkate alındığında, çağın gerekliliğine ve çevresel şartlara uygun kanalizasyon şebekesi, terfi istasyonları ve ileri teknolojide bir kentsel atık su arıtma tesisi yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, Kum Mevkii adresinde 421 ada, 11 parsel içerisinde 30.450 m2’ lik alanda, Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ nin kurulması ve kanalizasyon hattının yapımı planlanmaktadır.

Havzanın 2017 yılı yerleşik nüfusu toplam 34.396 kişi iken 1. Etapta Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 2032 yılına göre 195.235 kişiye hizmet edecek olup, 37.000 m3/gün kapasiteli karbon, azot ve fosfor gideriminin sağlandığı ve ihtiyaç doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliğine göre 1. Sınıf A kalite sulama suyu elde edildiği ileri teknolojide bir arıtma tesisi olacaktır.

 “Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” prosesi “ATV-DVWK – A 131E”  Alman standartlarına göre tasarlanmış olup, 03.11.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulama projeleri onaylanmıştır.

Deniz Deşarj hattı güzergahında Oşinografik ve Batimetrik ölçümlerin sonucunda  Deniz Deşarj Hattı modelleme çalışmaları ve uygulama projeleri Dünya Bankası ilkelerine ve “International Finance Corporation (IFC)” standartlarına göre tasarlanmıştır.

Proje, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED)” nin 14. Maddesi gereğince, “Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” hakkında T.C. Çevre ve Şehircik Bakanlığı tarafından 07.02.2017 tarih ve 4519 nolu karar ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararını verilmiştir.

Uygulama Projeleri ve ÇED Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış olan ve inşaatına başlanması planlanan “Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” projesinin inşaatının tamamlanması ve devreye alınması sonucunda mavi bayraklı kıyıların sürdürülebilirliği sağlanacak ve daha temiz bir Bodrum Körfezi olacaktır.

Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan suyun sulama suyu olarak kullanılmasından sonra geriye kalan kısmı, bölgede inşa edilecek yeni deniz deşarj hattı ile Ege Denizine deşarj edilecektir. Yaklaşık 1700 metre kara hattı, 1460 metre deniz hattı olmak üzere toplamda 3160 metre uzunlukta ve -17 metre derinlikte arıtılmış su deniz deşarj hattı yapılacaktır.

Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin finansman kaynağı Dünya Bankasından alınacak krediyle sağlanacaktır. Projenin İlbank A.Ş. ve Dünya Bankası ilgili birimleri tarafından değerlendirilmesi ve onaylanmasına müteakip, projelendirme ve yapım işleri İhale süreçleri yürütülecektir.

Proje Turgutreis, Gümüşlük, Peksimet, Dereköy, İslamhaneleri, Bahçelievler, Akçaalan, Karabağ, Akyarlar Mahallelerini kapsamaktadır.

Projenin Potansiyel Sosyal Etkileri
 1. Projenin Dünya bankası tarafından finanse edilmesi, öz kaynaklarımızın Bodrum İlçesi adına planlanacak diğer hizmetler bünyesinde kullanılmasına imkân verecektir.
 2. Arıtma tesisi ile birlikte kanalizasyon hattının da yapılması sonrası İlçe güçlü bir altyapıya sahip olması sayesinde, bölgedeki fosseptiklerden kaynaklı koku problemi çözülecek ve vidanjör masrafları ortadan kalkacaktır.
 3. Paket arıtma ihtiyacı ve çamur problemi azalacaktır.
 4. Proje ile su kaynakları korunacak olup, kontrolsüz deşarjın önüne geçilecek ve bölgede oluşacak atıksular için yeterli arıtım kapasitesi sağlanacaktır.
 5. Doğal çevrenin ve denizlerin korunması sonucunda Turizm Sektörüne ciddi olumlu etkiler sağlayacaktır.
 6. Doğal su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilecektir.
 7. Arıtılmış suyun sulama suyu olarak kullanılması sonucunda sulama için kullanılan temiz su ve yeraltı suyu kaynakları korunacaktır.
 8. Bölgeden istihdam olmasına dikkat edilerek, vasıfsız işçiler için inşaat döneminde kısa dönemli istihdam, vasıflı işçiler için orta/uzun dönem istihdam sağlanacaktır.
 9. Faaliyetin inşaat aşamasında çalışan personelin gerekli tüm sosyal, altyapı ihtiyaçları bölgeden karşılanacak olup, bölge halkı inşaat dönemi boyunca çalışan personel ihtiyaçları doğrultusunda gelir elde edebilecektir.
 10. Karbon, Azot ve fosfor gideriminin de yapılarak ileri derecede arıtılmış suyun denize deşarj edilecek olması turizm faaliyetleri önündeki riski ortadan kaldıracaktır. Mavi bayraklı kıyıların sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
 11. Deniz deşarjına, kentsel atıksuların ileri derecede arıtılarak verilmesi, denizlerdeki canlı ekosisteminin sürdürülebilirliği ve çeşitliliği konusunda son derece önemli ve olumlu etkiler yaratacaktır.
Çed Belgesi
Çsed Nihai Raporu
Environmental And Social Impact Assessment Report
Proje Genel Yerleşim Planı
Uydu Görüntüsü
SADELEŞTİRİLMİŞ ARAZİ EDİNİM EYLEM PLANI (SAEP)
ABBREVIATED LAND ACQUISITION PLAN(ALAP)