Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

SINAV GİRİŞ BELGESİ ADAY DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
  • Adaylar ilan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.
  • Adayların başvuru formunda belirttikleri iletişim numaralarına da Sınav Giriş Belgesi mesaj olarak gönderilecektir. Sınav Giriş Belgesinin Adaylar tarafından doldurulması gerekmektedir. Sınava giriş belgesi ibraz edilmediği takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
  • Adaylar Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) sözlü sınav için yanlarında bulunduracaktır.
  • Memur ve Tahsildar alımı için belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının en geç 26.02.2024 tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilecektir.) Aksi halde adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.