7143 SAYILI İKİNCİ BİR ŞANS


 09 Ocak 2019 Çarşamba


7143 SAYILI İKİNCİ BİR ŞANS

             27.12.2018 tarihli 7159 sayılı kanun ile 7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır. Kanun şartlarından yararlanmak isteyen abonelerimizin en yakın Abone İşleri Dairesi Başkanlığımıza bağlı ofislere başvurması gerekmektedir.


Abonelerimize saygıyla duyurulur.


Habere ait Diğer Fotoğraflar