Kamuoyuna Duyurulur

Geçtiğimiz günlerde GETOB Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyemize yönelik zamanı düşündürücü bir basın bildirgesi yayımlanmıştır.

Yapılan bildirgede, Büyükşehir Belediyemizi fahiş su fiyatı uygulamak, katılım payı almak, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı, cezaları ve bedelleri tahsil etmekle suçlayıp bedellerinin düşürülmesini-düşürülmediği taktirde bir takım analizleri, cezaları ve ilgili işlemleri yapamayacakları belirtilmiştir.

Yapılan açıklamaya cevap olarak değil kamuoyunda yanlış bir algıya sebep verilmemesi için açıklama yapma gereksinimi duyulmuştur. 


Saygı değer kamuoyu;

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kanun maddelerine bağlı olarak kararlarını almaktadır. Buna istinaden GETOB Başkanlığının bildiği veya bilmesi gerektiği üzere kamuoyuna tarafsız olarak bir açıklama yapması doğru olurdu. MUSKİ Genel Müdürlüğü su fiyatlarını Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı kararlar sonucu belirler. Yani su tarifeleri, kendisinin belirlediği veya düzelttiği bir tarife değildir. Buda 2560 sayılı kanunun 23. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Giderlerin karşılanması tam maliyetli esaslı bir düzenlenmeyle tarife yapmak kanunda açıkça bir hükme bağlanmıştır. Kanalizasyon Katılım Payı ise yine 2464 sayılı kanunun 87, 88, 89 ve 90. Maddelerinde nasıl hesaplanacağı, kimlerden alınacağı açıkça ifade edilmiş buda,  2560 sayılı kanunun 17. Maddesi ile perçinlenmiştir.

Çevre Temizlik Vergisi almamız hususunda ise yine 2464 sayılı kanunun mükerrer 44. Maddesi ile belirlenmiş ve her sene bakanlıklarca güncellenerek tahsili için bildirilen rakamlardır. Bilindiği üzere Belediyeler, evsel nitelikli atıksuların bertaraf edilmesi için Atıksu Arıtma Tesisi inşa ederler. Evsel nitelik dışındaki atıksuların tespiti için Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı ile birlikte alınan analizler kirlilik üreten işletmeleri tespiti için yapılır. Bu bilgiler doğrultusunda da çok kirlilik üretenin masrafını kirletmeyen işyerlerinin ödemesi hakkaniyetli olmadığı sizin de malumunuz olup bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak düzenleme yapmamız yasal olarak da uygun değildir. Ayrıca bu 2560 sayılı kanunun 20. Maddesinde açıkça ifade edilmiş ve çıkarılan Yönetmelikte Bakanlıkça onaylatılarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda Kamuoyu şunları da bilmelidir ki, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü su tarifelerini, 9 Aralık 2014 yılında gerçekleştirdiği Genel Kurulunun 33 Nolu karara istinaden belirlenmiş, 23 Aralık 2014 tarihinde ise internet sitemiz üzerinden ve yazılı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştuk. Bu tarihten bu yana tarifemiz yaklaşık olarak 1 buçuk yıldır bu denli bir açıklamaya maruz kalmamıştır. Bu süreç içerisinde ne değişmiştir ki böyle bir açıklama yapılma gereksinimi duyulmuştur? Ayrıca Turizmde yaşanan daralmayı giderlerin düşürülerek çıkış aranmasını doğal karşılamaktayız. Fakat Ülkemizde 30 tane Büyükşehir Belediyesi mevcuttur bunların turizm anlamında TÜİK verilerine göre ilk 3’nü Antalya, İstanbul ve Muğla oluşturmaktadır. Bu doğrultuda diğer turizm kentleri de göz önüne alınırsa bu yerlerde turizme yönelik özel bir uygulama yapılmamıştır. Yada yasalarda bir değişiklik yapılmak suretiyle turizmin su giderleri ile ilgili bir indirim yapılması kararı çıkarılmış da Büyükşehir Belediyemiz mi uygulamamıştır? Evet turizm dinamiğinde bir daralma yaşanmaktadır. Ancak Bu daralmaya ne Büyükşehir Belediyemizin yöneticileri ve meclisi, nede su fiyatları sebep olmuştur.  Bu daralmanın nedeni yargılanması gerekirken üzümü yemek yerine bağcıyı dövmek olmamalıdır. 

GETOB Başkanlığının kamuoyuna yapmış olduğu bu açıklamanın talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyor en üzücü tarafı ise ‘Biz kanunları tanımıyoruz ve sizde tanımayın’ üslubu olmuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak, elbette ki kanunlar nezdinde bir düzenleme yapılması durumunda kurallara uymak için her türlü yasal düzenlemeyi Büyükşehir Belediye meclisine taşımak boynumuzun borcudur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.              

                                                                   Muğla Büyükşehir Belediyesi      

                                                          Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ)

                                                                            Genel Müdürlüğü